Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Хятад хэвлэлийн орчуулга
1./ Wu guo chen- Бээжин/ “Шинжлэх ухааны үүсэл хөгжил “2006 он
2.“Дэлхий дахины нэвтэрхий түүх “ 2004 он
3.“Соёлт  хүн төрөлхтөн судлал “ 2006 он
4.“Анагаах ухааны түүх “ 2004 он
5.“Орчин үеийн Хятад  эмийн  нэвтэрхий толь” 2001 он
6.Jin Xin Min “Хятадын анагаах ухааны нэвтэрхий толь 2008 он
7.Long Lan Sheng –Шанхай “ Дотор өвчин судлалын  гарын авлага” 1981 он
8.Үргэлж тохиолддог өвчний Хятад, Европ  эмчилгээний арга 2002 он
9.Хэрэглээний дотор өвчин  судлал-Бээжин ,Хятад  АУ-ны сургууль 1975 он
10.Дотрын өвчний эмчийн гарын авлага 2008 он
11.АУ-ны сургалтын материал “Европ дотор судлалын үндэс” 1984 он
12.Xie Huan “Хятад анагаах ухааны толь бичиг 1998 он
13.“ Хятад эмнэлгийн дотор судлал” 1972 он
14.Lin Xin Min- Wangtiao gei “Эмч нарын оношлогооны гарын авлага” 2008
15.“Хятад анагаахын суурь мэдлэг” 1959 он
16.Бээжин. ИХС-ийн сургалтын материал “  Хятад улсын АУ-ны түүх 1962 он
17.Gyan Mun “ Хятад анагаах ухаан” 1985 он
18.Li Shi zhen “ Өвсөн эмийн товч”
19.Yangga Jian “ Сэтгэл зүйч эмч” 2007 он
20.Wang Guo Chun “ Клиникийн хэрх өвчин судлал” 2008 он
21.Chan guo “ Клиникийн хэрх өвчний гарын авлага” 2008 он
22.Wang qiang “Сэргээн засах /сувилал/ 2007 он
23.Wang Ji Po “Хэрх чанартай үений үрэвсэл 2008 он
24.Wang Yn Ming “ Халдварт өвчин судлал 2008 он
25.Li Chi Zhi “ Хүний хэрэгцээний  ном ” 2006 он
26.Fangchen “ Богдын сургаал /Бурханы номлол/
27.Chen Xuan U “ Гэр бүлд хэрэглэх эмийн гарын авлага” 2001 он
28.“ Эрүүл байх 100 арга” 2001 он
29.Хятад улсийн эрүүл мэндийн шинжилгээ баримжаа
30.Хаадийн  дотоод судар
31.“Үгсийн далай толь” 1978 он 
32.Клиник  эмчийн толь  “Үгсийн далай толь” 1978 он   
33.Монголын магистрын хүрээлэн “ Хятад-Монгол толь” 2008 он
34.Ma Tuo Jun “Эрүүл оюун ухаан”
35.Хятад эм эмнэлгийн хэвлэл “ Туршлагатай нууц арга”
36.“ Гэр бүлийн эмнэлгийн ном” 1983 он
37.“ Элэг цөсний үргэлж тохиолдох өвчин” 2002 он
38.“ Зүү төөний соргог өвчин эмгэг” 1990 он
39.“Олон  үндэстний ардын дундах нууц аргууд”
40.Tuo Gui Ying “ Үеийн үрэвслийн өвчнийг урьдчилан эмчлэх”
41.“Үргэлж тохиолдох арьсны чанартай өвчнийг оношлон эмчлэх асуулт хариулт”
42.Zhang Xue Jun “ Арьсны өвчин судлал”
43.Арьсны өвчнийг оношлон эмчлэх жолоодлого 2001 он
44.Tian Fi Shan “ Үргэлж тохиолдох халдварт өвчнөөс урьчилан эмчлэх гарын авлага” 2005 он
45.Dai Ju Yun “ Яс сийрэгжих өвчнийг хятад европ эмнэлгээр эмчлэх” 2002 он
46.Улаан, Уулаа “ Монгол эмнэлгийн уламжлалт арга ба одоо үеийн судалгаа” 2006 он
47.“Идээ ундааны биед хэрэгтэй зүйл” 2002 он
48.Li wen Liang “1000 өрхийн шилдэг жор” 1982 он
49.Gui Jian “ Хүн төрөлхтний нийгмийн 20 төрлийн өвчин хувиралт 2003 он
50.Zhou Zai Gao “Бэлгийн замын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” 2001 он
51.“Бэлгийн замын өвчин ба арьсны өвчнөөс сэргийлэх гарын авлага” 2001 он
52.“Өвдөгний үений өвдөлтөөс урьдчилан засах” 1997 он
53.“Халуун өвчин судлал-Нанжины хятадын анагаахын сургууль 1978 он
54.“Үргэлж хэрэглэгддэг эмийн гарын авлага” – Нанжины эрүүл мэндийн хэвлэл
55.“Үргэлж хэрэглэгддэг шинэ заслын гарын авлага” 1970 он
56.Ging Hai- эмийн үйлдвэр “ Төвд эмийн жолоодлого” 1998 он
57.“Бүх хятад эмийн шинэ аргын үзэсгэлэн материал”
58.“Олон өвчин эмчлэх сонгодог жорын эмхэтгэл”
59.“Уламжлалт  нууц эмчлэх  арга туршлага”
60. Шинэ эмчилгээний арга туршлага
61.Тенжаны хэвлэл “Хөдөөгийн эмчийн гарын авлага”
62.Wang Wen An “Дундад улсын ардын дундах эмчилгээний танилцуулга” 1994 он
63.“Хятадын эмийн шинэ арга- үзэсгэлэн худалдааны материалаас”
64.Насны онцлогийн өвчнөөс сэргийлэх нь
65.Алтаар сольшгүй эрдэнийн жор
66.Хялбар дөхөм эмчлэх арга
67.Fan Cun Zhu  “Амьсгалын эрхтний өвчнийг эмчлэх арга” 1952
68.ЭМ-ийн салбарын материал “Европ эмнэлэг хосолсон шалгалтын 4600 асуулт” 2009
69.Батагнаас хамгаалах тухай
70.ӨМ-ын нийгэм шинжлэлийн хүрээлэн “Хятад- Монгол толь” 1983 он
71.Si Gui Ying “Үеийн үрэвслээс урьдчилан эмчлэх 300 асуулт” 1992 он
72.Deng Wen Zheng “Үеийн өвчний мэдлэг” 1983 он
73.Шанхай хотын ЭМ-ийн хүрээлэн “Үеийн өвдөлт” 1976 он
74.Zheng Jian Ana “Хүзүү, мөр, бүсэлхий, хөл өвдөхийг өөрсдөө эмчлэх” 1997
75.Wu Lin Sheng .Vin Ma li “Өвдөг өвдөх” 1996 он
76.Chen Zheo Dian “Бэлгийн Үйл ажиллагааны саатал” 2004 он
77.Zhang Grang Wu “Ясны сийрэгжилтээс өөрийгөө урьдчилан эмчлэх” 2004
78.“ Үйл ажиллагааны сааталтай..........
79.Meng Zhao Guan “ Ахмадууд яс үеээ хамгаалах” 2005 он
80.Wu Xue Gui “ Дотоод шүүрлийн өвчин эмгэгийг тусгайлан эмчлэх арга” 2000 он
81.Хон зо гуван - эрүүл мэнд өөрөөс шалтгаална 2002  
82.Meng qin Gan “ Эрүүл урт наслахын ундарга” 2007 он
83.Ji Jian Ping “ Эрүүл наслах нууц” 2004 он
84./Англи / Sha li- bier “ Дэлхий  хамгийн урт настай хүн” 2004 он
85.Урт наслах орчинд хүрэх нь
86.“Эрүүл мэндийн сэтгүүл” 2002-04-25
87.Gao Yong “ Урт наслах арга” 2001 он
88.Yu Kang “ Идээ ундааны эрүүл мэнд” 2006 он
89.He Tian “ Хятадын 100 настай хөгшдийн асаргаа сувилгааны нууц арга” 2005 он
90.Wang Ming Yun “ Амьд бодисын хими” 1989 он
91.Huo Qin Ru “ Нийгмийн Анагаах ухаан 1998 он
92.Tiao Shan “ Соронз-Улаан тусгал-Эрүүл мэнд 2000 он
93.“ Хятадын эмчилгээний сэтгүүл” 1998-01-21
94.Liu Li Fang “ Хятад улсын дэлхий дэх  урт наслах урлаг, соёл 2007 он
95.Liu Shi Jue 2005 он
96.Jie Fa Liang “ Эрт өнөөгийн нэрт арга” 2002 он
97.Yang Liao Ging “ Улаан цайны 100 сайханд, эрүүлжих арга”
98.Цайгаар өвчин анагаах...2002 онд
99.Zheo Ding “ Цайны түүх /үлгэр/” 2003 он
100.Хүн биеийн ген удамшлын 23 асуудал
101.Эрүүл мэндийн хувьсгал
102.Chen Qing Lin “ Анагаах ухааны гайхамшигт орчин” 1989 он
103.Shi Xuan Xin “ Урт наслах нь зүүд биш” 2007 он
104.Chen Xun Wen “ Зуун настан” 2003 он
105.“ Урт наслах зам” 1981 он
106.Dai Su Mei “ Хүний биеийн нууц болон урт наслах “ 2004 он
107.“Хамгийн урт настай хүмүүсийн амьдралын арга хэлбэр “ 2004 он
108.Chen Jian Ping “ Урт наслах нууц” 1981 он
109.Shi Zhong Yuan“ Урт наслуулах асаргаа сувилгааны өртөө” 2004 он
110.Luo Jie San “ Ахмадын эрүүл урт наслах мэдлэг” 2004 он
111.Ji Bai Li “ Эрүүл мэнд урт наслах” 2005 он
112.Suo Wei “ Ахмадын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон урт наслах 1984 он
113.Chen De Zhi “Урт наслах жолоодлого” 1981 он
114.Cheng Tiao Cheng,Chen Jing “ 100 наслах нь зүүд биш” 2007 он
115.“24 Төрлийн зэвсгийн эрдэм”
116.Wang Guo Huan “Түрүү булчирхайн өвчнөөс урьдчилан засах 270 асуулт” 2004
117.Ji Pong Mei “Түгээмэл халдварт өвчин “ 2003 он
118.“Нуруу хөл өвдөх” 2004 он
119.Shi Dong Mei “ Даралт өндөр хүний өдөр тутмын амьдрал” 2002 он
120.Chen Hui Zhong “ Цайгаар эрүүлжих 500 асуулт “ 2002 он
121.Yu Yong Ming  “ Цай уух” 2002 он
122.Zhu Ling  “ Төгс төгөлдөр сайхан булчин” 2001 он
123.“Арьсны өвчнийг эмчлэх гарын авлага” 2004 он
124.Sh qing “ Хүний биеэс хорыг хөөх тухай гарын авлага” 2008 он
125.Xiao Zai “ Бүх талаар хорыг хөөж бүх биеийг эрүүлжүүлнэ”2009 он
126.Wu Lan / / A gu La / Uulaa/ ” Монголын анагаахын уламжлалт арга болон одоо үеийн         судалгаа” 2006 он
127.Гүйлсэн булчирхайн өвчин засах тухай
128.Ou Yanghan “ Арьсны өвчнийг эмчлэх гарын авлага” 2004 он
129.“Элэг цөсний өвчнийг урьдчилан эмчлэх тухай асуулт”
130.“Хэрх өвчин-Хятадын анагаахын эмчлэх гарын авлага”


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats