Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
2000 оны байдлаарх дэлхийн хамгийн өндөр болон богино наслалттай улс орнуудын жагсаалт

 

ªíäºð íàñëàëòòàéóëñ îðîí

Áîãèíî íàñëàëòòàéóëñ îðîí

Óëñ îðîí

Äó/ íàñ

Óëñ

Õÿòàä

Àíãëè

Äó / íàñ

 

Àíäîððà

安道尔

Andorra

84.45

Ñüåðð-ëåîнå

赛拉利昂

Sierra leone

41.04

 

Ñàíìà-ðèíî

圣马力诺

Sanm-arino

81.42

Àôãàí-èñòàí

阿富汗

Afghani-stan

42.50

 

ßïîí

日 本

Japan

80.00

Ãàìáè

冈比亚

Gambia

43.50

 

Àâñòð-àëè

澳大利亚

Australia 

79.89

Ìàëè

马 里

Mali

44.00

 

Øâåä

瑞 典

Sweden

79.19

Ñîìàëè

索 马 里

Somalia

44.50

 

Èòàëè

意大利

italy

78.00

Àíãîë

安哥拉

Angolia

45.00

 

Ôðàíö

法 国

France

78.00

×àä

乍 得

Chad

46.10

 

Íîðâåãè

挪 威

Norway

78.00

Ìàâðè-òàíè

毛里塔尼亚

Maurit-ania

46.50

 

Øâåé-öàðü

瑞 士

Switzer-land

78.00

Áåíèí

贝 宁

Benin

47.00

 

Èñëàíä

冰 岛

Iceland

78.00

Ìîçàì-áèê

莫 桑 比克

Mozam-bique

47.50

 

 

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats